Jaarverslag

2017

Connectiviteit, veiligheid, operationele uitmuntendheid:
meer dan ooit ten dienste van onze klanten

In 2017 zette Belnet, het Belgische National Research & Education Network (NREN), zijn ontwikkeling verder om zijn klanten een steeds krachtigere connectiviteit te bieden. De organisatie kon enkele belangrijke projecten tot een goed einde brengen in dienst van de federale administratie, maar ook van zijn historische klanten, namelijk onderzoekscentra en het hoger onderwijs. Met Jan Torreele, directeur van Belnet, maken we een stand van zaken op aan de hand van de hoogtepunten, uitdagingen en opportuniteiten.

Interview met Jan Torreele

“Aan het eind van dit jaar 2017 wil ik alle personeelsleden van Belnet uit de grond van mijn hart bedanken voor hun aanzienlijke inspanningen die verder gaan dan wat we mogen verwachten van onze medewerkers. Zij hebben in ruime mate bijgedragen tot het verwezenlijken van onze doelstellingen! Ik zou eveneens onze klanten willen bedanken voor hun vertrouwen en hun trouw. We willen meer zijn dan een leverancier: een echte partner die in staat is om samen met hen de oplossingen te ontwikkelen die het best voldoen aan hun behoeften en hen een dedicated connectivity kan bieden.”

Interview met Jan Torreele

“Aan het eind van dit jaar 2017 wil ik alle personeelsleden van Belnet uit de grond van mijn hart bedanken voor hun aanzienlijke inspanningen die verder gaan dan wat we mogen verwachten van onze medewerkers. Zij hebben in ruime mate bijgedragen tot het verwezenlijken van onze doelstellingen! Ik zou eveneens onze klanten willen bedanken voor hun vertrouwen en hun trouw. We willen meer zijn dan een leverancier: een echte partner die in staat is om samen met hen de oplossingen te ontwikkelen die het best voldoen aan hun behoeften en hen een dedicated connectivity kan bieden.”

Wat zijn de hoogtepunten van 2017 geweest?

“We hadden voor 2017 strategische assen bepaald en daaruit zijn projecten gevloeid die het jaar hebben gekenmerkt: de operationele uitmuntendheid van Belnet, de verbetering van onze ICT-veiligheid, de ontwikkeling van het WANFIN-netwerk (Wide Area Network) voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, de uitbouw van een vierde generatie van het netwerk van de federale administraties FedMAN, de invoering van govroam in de satellietkantoren van de federale overheidsdiensten en de interne consolidatie van onze organisatie.”

Als we één element moeten onthouden van het afgelopen jaar, wat zou dat dan moeten zijn?

“We hebben belangrijke projecten ontwikkeld voor onze klanten: federale administraties, maar natuurlijk ook onderzoek en hoger onderwijs (R&E) die onze eerste bestaansreden zijn als Belgisch National Research & Education Network (NREN). In de pagina’s hierna staat meer uitleg over deze projecten. Maar ik wil toch vooral de inspanningen benadrukken die we hebben geleverd om onze operationele uitmuntendheid nog meer te versterken. Die is absoluut noodzakelijk en geeft zin aan al onze projecten.”

Lees meer

Wat hebben jullie concreet ontwikkeld?

“In 2016 hebben we te maken gekregen met technische incidenten, gebreken die we niet hadden kunnen voorzien. Onze technische teams hebben veel energie gestopt in het herstel van de operationele uitmuntendheid en de stabiliteit waarvoor ons netwerk bekend is. We hebben ook een reeks interne maatregelen versterkt op het vlak van het beheer van IT-diensten, de controle van onze leveranciers, het projectbeheer enzovoort. Twintig jaar geleden was het internet nog een randfenomeen en werd een defect als normaal beschouwd. Vandaag rekenen onze klanten, en de maatschappij in het algemeen, op kritische manier op hun connectiviteit. Hun toegang tot het netwerk mag niet onderbroken worden, want anders wordt hun werking ernstig bedreigd. Op operationeel niveau hebben we dus een dubbele doelstelling: enerzijds zorgen voor steeds meer uptime, dat wil zeggen zoveel mogelijk een ononderbroken connectiviteit, en anderzijds de veerkracht versterken, dus een snelle terugkeer naar de normale toestand als er een probleem is.”

IT-veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt …

“Inderdaad. In 2017 hebben we voor onze klanten concreet gewerkt aan een dienst voor bescherming tegen en mitigatie van DDoS-aanvallen. Die aanvallen zijn erop gericht om een server, een dienst of een infrastructuur onbeschikbaar te maken. Intern hebben we een Security Board opgericht waarin verantwoordelijken van onze verschillende afdelingen zitten: zij komen regelmatig samen om de veiligheid in al onze activiteiten te analyseren en te versterken. Om de activiteiten van onze klanten nog veiliger te maken bieden we hen overigens al lang een dienst voor digitale certificaten aan: voor servers, klanten en broncodes. Dankzij de samenwerking tussen NREN’s op Europees niveau (via het GÉANT-platform) kunnen we met een globaal contract onze klanten heel voordelige prijzen bieden. Zo nemen zij sneller beveiligde implementaties aan.”

Welke uitdagingen staan u in de toekomst te wachten?

“De eerste uitdaging is de beschikbaarheid van het internet: een permanente connectiviteit, zonder onderbreking of haperingen. Daarop rekent de hele maatschappij. Deze “always up” is kritisch en essentieel geworden, maar het blijft een uitdaging. Net zoals elke technologie vergt onze infrastructuur immers interventies en onderhoud, met een risico op onderbrekingen. Vergelijk het bijvoorbeeld met de automobielsector: daar hebben de krachtigste voertuigen regelmatig een onderhoud nodig … en toch geeft dat geen 100 % zekerheid dat er nooit een defect optreedt. De tweede uitdaging is de IT-veiligheid voor de activiteiten van onze klanten, in het bijzonder in de onderzoeksinstellingen en de academische sector.

Een enkel virus kan de werking van een heel ziekenhuis verlammen, met mogelijk dramatische gevolgen. Een ander voorbeeld: de bescherming tegen cyberaanvallen moet nu ook rekening houden met de ontwikkeling van het Internet of Things. Vandaag kunnen gewone toestellen met een verbinding, zoals een webcam, volstaan om de controle over te nemen. Deze toestellen zijn niet configureerbaar. Als ze een veiligheidsrisico vertonen, dan is de gebruiker zich daar niet altijd bewust van. We moeten dus onze R&E-klanten bijstaan bij deze evolutie en tegelijk werken aan de ontwikkeling van diensten die zij nodig hebben.”

En de opportuniteiten?

“De toekomst ligt bij synergieën: die maken het mogelijk om schaalvoordelen te realiseren en onze activiteiten en het gebruik van overheidsmiddelen te rationaliseren. We hebben het interne WAN-netwerk voor FOD Financiën afgerond. Op deze ervaring moeten we voortbouwen en er andere instellingen en administraties van laten genieten. Er is ook nog een andere synergie mogelijk: de gedecentraliseerde kantoren van FOD Financiën in België worden ook gebruikt door andere FOD’s. Die zouden de door ons geïnstalleerde capaciteiten kunnen gebruiken en met een gedeelde connectie kunnen werken. Met die aanpak zouden ze slechts één leverancier kunnen hebben. Onze expertise en onze positie binnen de overheidsinstellingen zelf helpen ons om de meest geschikte oplossingen te bieden voor dit type klanten.”

Is er een evolutie in uw missie en uw corebusiness?

“Neen. We hebben het veel gehad over ons werk voor overheidsinstellingen in 2017, want we moesten tegemoetkomen aan belangrijke behoeften. Als staatsdienst in afzonderlijk beheer bieden we al vanaf ons ontstaan diensten aan administraties. Maar zoals geformuleerd in onze missie, is en blijft Belnet dé referentie voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen in België, ook al ontwikkelen we ons in het federale domein.”

Het internet werd in de Verenigde Staten opgericht als een netwerk voor onderzoeksinstellingen en universiteiten. Daarom besloot ook de Belgische regering om een wetenschappelijk netwerk op te richten.

Sinds 2016 is Belnet betrokken bij het federaal beleid inzake klantgerichtheid, opgezet door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). In dit kader maakt het verslag van 2017 melding van twee klachten die werden afgehandeld binnen de officiële termijnen tot tevredenheid van de indieners van de klachten.

Kerncijfers

AANTAL EINDGEBRUIKERS PER TYPE KLANT (TOTAAL EIND 2017: 806.283)

AANTAL EINDGEBRUIKERS PER TYPE KLANT (TOTAAL EIND 2017: 806.283)

EVOLUTIE VAN HET AANTAL EINDGEBRUIKERS

EVOLUTIE VAN HET AANTAL EINDGEBRUIKERS

AANTAL INSTELLINGEN PER TYPE KLANT (EIND 2017: 193)

AANTAL INSTELLINGEN PER TYPE KLANT (EIND 2017: 193)

EVOLUTIE VAN DE TOTALE TOEGANGSCAPACITEIT VAN KLANTEN IN GBIT/S

EVOLUTIE VAN DE TOTALE TOEGANGSCAPACITEIT VAN KLANTEN IN GBIT/S

AANTAL FOLLOWERS

AANTAL FOLLOWERS

Markante feiten

01|17
Volledige integratie van FedMAN in het Belnet-netwerk

Na een reorganisatie bij de overheid is Belnet de Service Owner van FedMAN en het unieke aanspreekpunt voor de FedMAN-dienstverlening geworden.

03|17
Invoering van een nieuwe ITIL-proces

Om de continuïteit van zijn diensten te garanderen en zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten heeft Belnet een ITSM-afdeling samengesteld. Die houdt zich uitsluitend bezig met de toepassing en de opvolging van goede praktijken op het vlak van IT-beheer.

03|17
Voltooiing van het WANFIN-netwerk

Belnet heeft zijn knowhow uitgebreid tot het interne netwerk van een overheidsorganisatie. De satellietkantoren van FOD Financiën zijn voortaan verbonden met het Belnet-netwerk.

06|17
Lancering van Belnet guestroam

De instellingen die eduroam en/of govroam gebruiken, hebben voortaan toegang tot een nieuwe functie waarmee de bezoekers van hun organisatie een tijdelijke toegang tot hun wifinetwerk (govroam en/of eduroam) krijgen.

10|17
Een nieuwe monitoring op my.belnet.be

Om zijn klanten een nog aangenamere ervaring te bieden, heeft Belnet de kwaliteit en de interactiviteit verbeterd van de interface waarmee ze hun connectiviteitstatistieken kunnen raadplegen.

10|17
BNC 2017

De Belnet Networking Conference bracht 140 deelnemers samen en behandelde alle actuele onderwerpen op ICT-vlak: artificial intelligence (AI), Big Data, Cybersecurity… De conferentie was eveneens de gelegenheid om de interne wijzigingen voor te stellen die Belnet heeft doorgevoerd om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten.

11|17
Brochure en tool GDPR Checkup

Om zijn klanten op weg te helpen bij het voldoen aan de GDPR-wetgeving, heeft Belnet hen een online tool en een brochure ter beschikking gesteld. Die werden ontwikkeld door de Cyber Security Coalitie (CSC), waarvan Belnet lid is, en het Centrum voor Cyber Security België (CCB).

12|17
Piek van 260 Gbit/s op het BNIX-netwerk

BNIX kende een datatrafiek van 260 Gbit/s, de hoogste piek die we ooit meemaakten.

Missie

Belnet is het Belgische National Research & Education Network (NREN). Dankzij zijn verworven expertise, unieke marktpositie en schaalvoordelen stimuleert Belnet de ontwikkeling van de kennis- en informatiemaatschappij door vernieuwende netwerkinfrastructuren van hoge kwaliteit, samen met aanvullende diensten, te leveren en te onderhouden. Op deze manier komt Belnet tegemoet aan de specifieke behoeften van het hoger onderwijs, onderzoekscentra en overheidsinstellingen in België.

Visie

De Belnet-visie ‘dedicated connectivity’ concretiseert zich in vier strategische doelstellingen.

Een vertrouwenspartner zijn
Belnet is voor zijn klanten een betrouwbare partner die waardevolle diensten aanbiedt over een superieur netwerk.

Een focus op diensten en veiligheid leggen
Belnet focust op het aanbieden van diensten die gebonden zijn aan Belnets connectiviteit. Rode draad door die dienstverlening is security.

Een netwerk van superieure kwaliteit aanbieden
Een superieur Belnet-netwerk is en blijft een voorwaarde om klanten te bedienen en nieuwe diensten aan te bieden.

Een professionele organisatie zijn
Belnet is een professionele organisatie met duidelijke regels en heldere verslaggeving.

Waarden

Vertrouwd
Belnet is een bestendige, stabiele, niet-commerciële vertrouwenspartner die neutraal is voor zijn klanten.

Toegewijd
Belnet is toegewijd aan zijn klanten en ontwikkelt een infrastructuur met diensten, afgestemd op hun noden.

Effectief
Belnet is een efficiënte, doeltreffende en kwaliteitsvolle organisatie.

Professioneel
Belnet functioneert op professionele wijze met de nodige expertise en knowhow.

Activiteiten van Belnet in 2017

Belnet, een overzicht

Begrotingsresultaten en rekeningen van 2017

Download ons jaarverslag